لیست دوره های آموزشی نوای صبا

انتخاب کلاس :
#

نام استاد

نام کلاس

زمان,مکان وتاریخی برگزاری

آزاده عطاری (دف) دف

پنج‌شنبه

سعید حسین‌پور (تمبک ، دف) دف

سه‌شنبه

سعید حسین‌پور (تمبک ، دف) تمبک

سه‌شنبه

شایسته کوشکی (موسیقی کودک ، پیانو) پیانو

سه‌شنبه - پنج‌شنبه

عرفان عزیزی (پیانو) پیانو

دوشنبه

امیرعلی لطفی (تار ، سه‌تار) سه تار

چهارشنبه

محسن عقبایی (سه‌تار) سه تار

یکشنبه

امیرعلی لطفی (تار ، سه‌تار) تار

چهارشنبه

مهدی باقری (گیتار) گیتار

دوشنبه

شروین رضوانی‌زاده (گیتار) گیتار

یکشنبه

شایسته کوشکی (موسیقی کودک ، پیانو) موسیقی کودک (ارف)

سه‌شنبه - پنج‌شنبه

بشیر افضلی (سنتور) سنتور

شنبه - پنج‌شنبه

شروین رضوانی‌زاده (گیتار) آواز پاپ

یکشنبه

امیرعلی لطفی (تار ، سه‌تار) سلفژ و صداسازی

چهارشنبه

سعید حسین‌پور (تمبک ، دف) ریتم شناسی و وزن‌خوانی

سه‌شنبه